انجمن علوم باغبانی ایران

انجمن علوم باغبانی ایران فعالیت خود را در سال 1380 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم باغبانی ایران تاکنون 7 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم باغبانی ایران