انجمن مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک ایران فعالیت خود را در سال 1367 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی مکانیک ایران تاکنون 22 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی مکانیک ایران