انجمن مهندسان مکانیک ایران

انجمن مهندسان مکانیک ایران فعالیت خود را در سال 1367 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسان مکانیک ایران تاکنون 34 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران