انجمن حشره شناسی ایران

انجمن حشره شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1347 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن حشره شناسی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن حشره شناسی ایران