انجمن زمین شناسی ایران

انجمن زمین شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1373 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن زمین شناسی ایران تاکنون 20 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن زمین شناسی ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن زمین شناسی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن زمین شناسی ایران