انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران

انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران فعالیت خود را در سال 1373 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران