انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران فعالیت خود را در سال 1372 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن اقتصاد کشاورزی ایران تاکنون 8 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن اقتصاد کشاورزی ایران مسئولیت برگزاری 2 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران