انجمن هیدرولیک ایران

انجمن هیدرولیک ایران فعالیت خود را در سال 1372 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن هیدرولیک ایران تاکنون 19 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن هیدرولیک ایران مسئولیت برگزاری 2 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن هیدرولیک ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن هیدرولیک ایران