انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران فعالیت خود را در سال 1379 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران