انجمن مهندسی معدن ایران

انجمن مهندسی معدن ایران فعالیت خود را در سال 1380 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی معدن ایران تاکنون 5 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی معدن ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی معدن ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مهندسی معدن ایران