انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران

انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران فعالیت خود را در سال 1372 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران