انجمن مهندسی عمران ایران

انجمن مهندسی عمران ایران فعالیت خود را در سال 1372 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی عمران ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی عمران ایران مسئولیت برگزاری 2 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی عمران ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مهندسی عمران ایران