انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران فعالیت خود را در سال 1378 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی صنایع ایران تاکنون 22 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی صنایع ایران مسئولیت برگزاری 5 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی صنایع ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مهندسی صنایع ایران