انجمن دیرینه شناسی ایران

انجمن دیرینه شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1384 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن دیرینه شناسی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن دیرینه شناسی ایران