انجمن مهندسی زلزله ایران

انجمن مهندسی زلزله ایران فعالیت خود را در سال 1373 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی زلزله ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی زلزله ایران مسئولیت برگزاری 5 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی زلزله ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مهندسی زلزله ایران