انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران

انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران فعالیت خود را در سال 1368 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران