انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایران

انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایران فعالیت خود را در سال 1377 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایران تاکنون 9 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایران