انجمن کامپیوتر ایران

انجمن کامپیوتر ایران فعالیت خود را در سال 1372 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن کامپیوتر ایران تاکنون 16 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن کامپیوتر ایران مسئولیت برگزاری 2 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن کامپیوتر ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن کامپیوتر ایران