ماهیان زینتی ایران

ماهیان زینتی ایران فعالیت خود را در سال 1387 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.