انجمن قرآن و تحول علوم ایران

انجمن قرآن و تحول علوم ایران فعالیت خود را در سال 1403 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن قرآن و تحول علوم ایران تاکنون 18 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن قرآن و تحول علوم ایران