انجمن قرآن و تحول علوم ایران

انجمن قرآن و تحول علوم ایران فعالیت خود را در سال 1402 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن قرآن و تحول علوم ایران تاکنون 14 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن قرآن و تحول علوم ایران