انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایران

انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایران فعالیت خود را در سال 1391 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایران تاکنون 8 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایران