انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران

انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران فعالیت خود را در سال 1376 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران