جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران فعالیت خود را در سال 1391 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران