انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران

انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران فعالیت خود را در سال 1389 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایرانانجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.نشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران