انجمن تحلیل پوششی داده های ایران

انجمن تحلیل پوششی داده های ایران فعالیت خود را در سال 1403 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن تحلیل پوششی داده های ایران تاکنون 9 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن تحلیل پوششی داده های ایران