انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها

انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها فعالیت خود را در سال 1390 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها