پوروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران

پوروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران فعالیت خود را در سال 1393 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا پوروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط پوروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران