انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران فعالیت خود را در سال 1372 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران تاکنون 13 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران