انجمن پارک های علم و فناوری ایران

انجمن پارک های علم و فناوری ایران فعالیت خود را در سال 1392 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.