انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران

انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران فعالیت خود را در سال 1394 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران تاکنون 7 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آزمونهای غیرمخرب ایران