آناتومی دامپزشکی ایران

آناتومی دامپزشکی ایران فعالیت خود را در سال 1386 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.