ایرانی مطالعات و تحقیقات جامعه اطلاعاتی

ایرانی مطالعات و تحقیقات جامعه اطلاعاتی فعالیت خود را در سال 1390 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.