ایرانی ژئومورفولوژی

ایرانی ژئومورفولوژی فعالیت خود را در سال 1376 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا ایرانی ژئومورفولوژی تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط ایرانی ژئومورفولوژی