ایرانی زبان و ادبیات روسی

ایرانی زبان و ادبیات روسی فعالیت خود را در سال 1392 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.