انرژی زمین گرمایی ایران

انرژی زمین گرمایی ایران فعالیت خود را در سال 1364 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.