انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران

انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران فعالیت خود را در سال 1348 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران