انجمن تونل ایران

انجمن تونل ایران فعالیت خود را در سال 1377 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن تونل ایران تاکنون 9 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن تونل ایران