انجمن انفورماتیک ایران

انجمن انفورماتیک ایران فعالیت خود را در سال 1356 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن انفورماتیک ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن انفورماتیک ایران