انجمن احتراق ایران

انجمن احتراق ایران فعالیت خود را در سال 1379 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن احتراق ایران تاکنون 8 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن احتراق ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن احتراق ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن احتراق ایران