انجمن آهن و فولاد ایران

انجمن آهن و فولاد ایران فعالیت خود را در سال 1378 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آهن و فولاد ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن آهن و فولاد ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آهن و فولاد ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن آهن و فولاد ایران