انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران فعالیت خود را در سال 1381 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاکنون 11 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ارزیابی محیط زیست ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ارزیابی محیط زیست ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ارزیابی محیط زیست ایران