انجمن جمعیت شناسی ایران

انجمن جمعیت شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1380 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن جمعیت شناسی ایران تاکنون 8 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جمعیت شناسی ایران