انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1371 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن جامعه شناسی ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن جامعه شناسی ایران مسئولیت برگزاری 11 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جامعه شناسی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن جامعه شناسی ایران