انجمن ژنتیک ایران

انجمن ژنتیک ایران فعالیت خود را در سال 1378 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ژنتیک ایران تاکنون 6 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ژنتیک ایران مسئولیت برگزاری 2 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژنتیک ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ژنتیک ایران