انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای

انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای فعالیت خود را در سال 1388 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه اینشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای