انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران فعالیت خود را در سال 1383 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران