انجمن سیستمهای هوشمند ایران

انجمن سیستمهای هوشمند ایران فعالیت خود را در سال 1386 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن سیستمهای هوشمند ایران تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن سیستمهای هوشمند ایران