انجمن جراحان کودکان ایران

انجمن جراحان کودکان ایران فعالیت خود را در سال 1393 زیر نظر در دسته بندی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن جراحان کودکان ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جراحان کودکان ایران