سیستم های سطوح آبگیر باران

سیستم های سطوح آبگیر باران فعالیت خود را در سال 1399 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا سیستم های سطوح آبگیر باران تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط سیستم های سطوح آبگیر باران