روانشناسی تربیتی ایران

روانشناسی تربیتی ایران فعالیت خود را در سال 1393 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا روانشناسی تربیتی ایران تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.



کنفرانسهای برگزار شده توسط روانشناسی تربیتی ایران